SpravnySmer.cz / Školy / Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace


system image

Kontakt

Zengrova 1
703 00 Ostrava-Vítkovice

tel./fax: 596 614 380 - 2
mob.: 608 834 077 - ředitel
mob.: 608 760 390 - zástupce ředitele

e- mail: sekretariát@sps-vitkovice.cz

web: http://www.sps-vitkovice.cz

Informace

Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích má dlouholetou tradici ve vzdělávání techniků ostravského regionu. Po celou dobu své existence, to je od roku 1919, vychovala téměř 15 000 odborníků zaměřených převážně na obor strojírenství.

V roce 2009 oslavila škola 90. výročí založení. Tradice školy, její materiální vybavení, flexibilita personální struktury, trvalý zájem o studijní nabídku a intenzivní spolupráce s regionálními firmami a vysokými školami, jsou základními předpoklady dalšího rozvoje. Rozhodujícím rysem školy je výrazná aplikace výpočetní techniky do vzdělávacího programu, řízení a organizace činností školy a komunikace se zaměstnanci, a rodičovskou veřejností. Máme čtyři učebny výpočetní techniky, učebnu CNC strojů, komunikativních dovedností, jazykové učebny, strojní a technologické laboratoře, dílnu diagnostiky osobních automobilů, vlastní tělocvičnu, tenisový a volejbalový kurt, učebnu stolního tenisu a posilovnu. Ve výuce tělesné výchovy je zařazen plavecký výcvik a základy práce na lezecké stěně. Pořádáme adaptační kurzy, lyžařský výcvik a turistický kurz doma i v zahraničí.

Dlouhodobě organizujeme již tradiční výměnné pobyty s partnerskou školou v Německu. V průběhu školního roku pořádáme celou řadu odborných a kulturních soutěží na krajské i republikové úrovni. V komisích odborných soutěží zasedají zástupci regionálních partnerských firem např.: Huisman Konstrukce, V-NASS, Hayes Lemmerz Autokola, BKB metal, VÍTKOVICE, TEMEX, KOMA a další. Škola je aktivním členem Národního strojírenského klastru. Velmi intenzivní je spolupráce s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava. Dlouhodobá spolupráce s regionálními firmami výrazně ovlivňuje vývoj vzdělávací nabídky. Naši absolventi nachází uplatnění na vysokých školách ( asi 80%). Velký zájem firem o naše absolventy je v oblasti konstrukce, technologie , přípravy výroby, metrologie, řízení jakosti, obchodu, atd.

Obory

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku 23-41-M/01

Strojírenství se zaměřením na automobilní techniku 23-41-M/01

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

loga - povinna

© 2009 RPIC-ViP s.r.o.